Klimatyzacja to niezastąpione rozwiązanie w upalne dni, zapewniające komfort termiczny w domach, biurach i innych pomieszczeniach. Odpowiednio dobrany klimatyzator to gwarancja komfortu i optymalnej temperatury. Prawidłowy montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora to gwarancja wysokiej wydajności pracy. Dlatego ważne jest, aby był on przemyślany. Decyzja o umiejscowieniu jednostki zewnętrznej klimatyzatora może znacząco wpłynąć na wydajność urządzenia, koszty eksploatacji, trwałość i estetykę otoczenia. Warto zastanowić się, w którym miejscu montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora będzie najbardziej optymalny. O tym w dalszej części artykułu. 

 

Czym jest jednostka zewnętrzna klimatyzacji?

Zanim przejdziemy do sedna tematu, zastanówmy się, czym w ogóle jest jednostka zewnętrzna klimatyzacji (często nazywana również skraplaczem)? Jest kluczowym komponentem systemu klimatyzacji typu split lub multisplit, który jest połączony rurami z jednostką wewnątrz budynku. Obydwie współpracują ze sobą, aby zapewnić komfort termiczny w pomieszczeniach. O ile wybranie miejsca dla jednostki wewnętrznej zwykle nie stanowi problemu, tak określenie lokalizacji dla jednostki zewnętrznej może wiązać się z pewnymi trudnościami.

 

Gdzie zamontować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora?

Ze względu na pełnioną funkcję, jednostka zewnętrzna klimatyzatora powinna być zamontowana z uwzględnieniem ściśle określonych zasad. Priorytetem podczas wyboru miejsca, gdzie zostanie zamontowana jednostka zewnętrzna klimatyzatora nie powinien być na pewno aspekt estetyczny. Urządzeniu trzeba zapewnić swobodny przepływ powietrza. Zalecenia ekspertów są takie, by było to miejsce bez jakichkolwiek elementów blokujących wylot powietrza, takich jak drzewa, krzewy czy wnęki ścienne. Należy unikać również zamkniętych pomieszczeń lub miejsc, gdzie przepływ powietrza jest ograniczony. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora działa dość głośno – wydobywające się z niej dźwięki i drgania mogą być uciążliwe dla nas i sąsiadów. Poza tym, jednostka zewnętrzna nie powinna się znajdować w mocno nasłonecznionym miejscu, gdyż jej sprawność znacząco spada. Istotne jest zachowanie odpowiednich odstępów od urządzenia: nie mniej niż 0,3 metra z tyłu i lewej strony oraz minimum 2 metry z przodu (chyba, że producent klimatyzatora zaleca inaczej). Jednostka zewnętrzna klimatyzacji powinna się znaleźć minimum 30-40 centymetrów powyżej poziomu gruntu – nie może znajdować się bezpośrednio na ziemi ze względu na deszcz, śnieg oraz inne szkodliwe czynniki (w tym możliwość uszkodzeń mechanicznych). 

 

Podczas wyboru lokalizacji, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji powinna znajdować się przede wszystkim:

  • z dala od innych źródeł ciepła, pary i gazów łatwopalnych,
  • z dala od wysokiego poziomu kurzu,
  • z dala od wyeksponowanych miejsc narażonych na nagłe i porywiste wiatry.

Istotną kwestią, o której warto wspomnieć jest odległość maksymalna między jednostką zewnętrzną, a wewnętrzną klimatyzatora – każde urządzenie ma inny limit i ramy ustalone przez producenta.

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora powinien uwzględniać łatwy dostęp dla serwisantów w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy lub konserwacji.

Uwaga: jeśli jednostka zewnętrzna klimatyzacji będzie znajdować się w części wspólnej budynku, np. na elewacji bloku, wówczas przepisy wymagają, by przed montażem uzyskać od wspólnoty mieszkaniowej zgodę na podjęcie takiego działania. 

 

Klimatyzacja Warszawa

 

Odległość jednostki zewnętrznej klimatyzacji od ściany

Odległość między jednostką zewnętrzną klimatyzacji a ścianą budynku jest ważnym czynnikiem, który może wpłynąć na efektywność działania urządzenia, wentylację oraz dostęp do konserwacji. Dokładne zalecenia dotyczące odległości mogą się różnić w zależności od producenta, modelu oraz rodzaju klimatyzacji. Poniżej przykładowe ogólne wytyczne:

  • Z przodu: zaleca się pozostawienie przynajmniej 20-30 cm odległości. Przestrzeń ta pomaga w swobodnym przepływie powietrza do jednostki i odprowadzaniu ciepła wydzielanego podczas pracy.
  • Z boku: względnie zalecane jest pozostawienie co najmniej 50-60 cm odległości. Jest to ważne zarówno dla wentylacji, jak i konserwacji urządzenia.
  • Z tyłu: przestrzeń za jednostką zewnętrzną również jest ważna. Zazwyczaj zalecane jest pozostawienie przynajmniej 10-20 cm odległości, aby umożliwić utrzymanie dostępu do części konserwacyjnych.

 

Czy można obudować jednostkę zewnętrzną klimatyzatora?

Często dostajemy pytanie, czy można osłonić jednostkę zewnętrzną klimatyzatora obudową. Tak, można, jednak obudowa powinna zapewniać przepływ powietrza, tak by sprzęt się nie przegrzewał i mógł wydajnie pracować. Popularnymi osłonami są obudowy drewniane, metalowe i ażurowe. Producenci elementów często oferują produkty w różnych odcieniach, dzięki czemu można dobrać obudowę do koloru elewacji czy wystroju balkonu. 

 

Podsumowanie

Prawidłowy montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora przyczyni się do komfortu termicznego i zadowolenia użytkowników przez lata. Jeśli weźmiemy pod uwagę wytyczne przedstawione powyżej możemy mieć pewność, że w taki sposób zamontowana jednostka zewnętrzna klimatyzacji będzie działać bez zarzutu. Wziąć pod uwagę należy, że montaż klimatyzacji przez autoryzowanego instalatora to gwarancja. W razie usterki możemy zgłosić urządzenie do serwisu. Instalacja klimatyzacji na własną rękę i bez odpowiednich uprawnień skutkuje brakiem gwarancji oraz ryzykiem nałożenia kar finansowych przez Urząd Dozoru Technicznego (wynika to z ustawy o f-gaz). 

Zobacz także: Sposoby na bezawaryjną klimatyzację domową – przeglądy, serwisowanie i odgrzybianie