Współpraca

Poniżej prezentujemy Państwu etapy współpracy firmy Fresh-Klima – Klimatyzatory Warszawa z Klientami.

Etapy współpracy:

N

W przypadku zainteresowania naszą ofertą sprzedaży, montażu albo serwisu klimatyzacji zapraszamy do kontaktu – telefonicznego lub mailowego.

N

Wyznaczony zostaje termin wizji lokalnej.

N

Odbywa się wizja lokalna, przeprowadzona w miejscu wskazanym przez Klienta.

N

Po przeprowadzeniu wizji nasi specjaliści ustalą jakie działania należy podjąć i jaki będzie ich koszt, a następnie przesyłają ofertę Klientowi.

N

Klient może zgłosić się do nas z wątpliwościami i pytaniami, które postaramy się wyjaśnić.

N

W przypadku przyjęcia warunków przez Klienta, wysyła on do nas e-maila potwierdzającego zaakceptowanie oferty.

N

Ustalony zostaje termin wizyty.

N

Nasi specjaliści zamawiają urządzenia od dystrybutora.

N

Przeprowadzony zostaje montaż klimatyzacji w biurze lub domu Klienta.

N

Przeprowadzone zostaje szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia.

N

Przekazana zostaje dokumentacja wraz z dowodem zakupu.

N

Dochodzi do rozliczenia.