Coraz cieplejsze lata, wzrost świadomości społecznej i zamożności powodują, że więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji w swoim domu czy firmie. Nie wszyscy jednak mają świadomość, że na zakup i montaż klimatyzatora można uzyskać dofinansowanie… Istnieją odpowiednie rządowe czy lokalne programy dotacyjne, które postaramy się omówić w poniższym artykule. Jakie to programy? Ile dofinansowania można uzyskać? Kto i jak może starać się o dotację? Zapraszamy do czytania! 

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024

Dofinansowanie do klimatyzacji można uzyskać jeśli wybrany model klimatyzacji wykorzystuje technologię inwerterową, a więc działa na zasadzie pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Technologia inwerterowa jest bardziej efektywna energetycznie i może służyć zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. I właśnie w takim ujęciu klimatyzacje mogą być przedmiotem ubiegania się o środki na zakup i montaż energooszczędnego źródła ciepła w naszym domu! Oczywiście, dotacja wiąże się również ze spełnieniem dodatkowych warunków. Warto zapoznać się z aktualnymi programami wsparcia oferowanymi przez różne instytucje. 

Możliwe jest uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora jako pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania)

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 – dla kogo? 

Dofinansowanie do klimatyzacji z funkcją ogrzewania (pompa ciepła powietrze-powietrze) mogą na ten moment otrzymać: 

 • Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne rozwiązanie – z programu Czyste Powietrze.
 • Właściciele nowych budynków inwestujący w nowoczesne źródło ogrzewania – z programu Moje Ciepło. 
 • Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, którzy zlikwidują indywidualne, nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – z programu Ciepłe Mieszkanie. 
 • Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne od 1 do 300 ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum przez rok), a także prowadzący działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych – z programu Agroenergia. 

Wymienione powyżej programy różnią się między sobą wysokością dofinansowania, a także kryteriami, które należy spełnić do wypłaty środków i od których uzależniona jest wypłata środków. W dalszej części artykułu dokonamy krótkiej charakterystyki programów.

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 – “Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze dofinansowanie do klimatyzacji skierowane do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na kompleksową termomodernizację budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy ekologiczne. 

Jakie są wymagania dotyczące klimatyzatorów? W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Jaka wysokość dofinansowania do klimatyzacji? 

Dofinansowanie uzależnione jest od osiąganych dochodów:

 • osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł – max 40% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 400 zł.
 • osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto – max 70% kosztów, nie więcej niż 7 800 zł;
 • osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym –  nawet do 100% kosztów inwestycji, nie więcej niż 11 100 zł.

Ponadto, nowe warunki programu pozwalają ubiegać się rodzinom i niższych dochodach o wypłatę do 50% środków przewidzianych w dotacji jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.  

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 – “Moje Ciepło”

Dofinansowanie skierowane do właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych wybudowanych po 1 stycznia 2021. Jakie są wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Warunkiem jest działanie w „systemie centralnym” dla ogrzewania całego domu o podwyższonym standardzie energetycznym. 

Jaka wysokość dofinansowania do klimatyzacji? Wysokość dofinansowania to maksymalnie do 30 % kosztów inwestycji (z kartą dużej rodziny do 45% kosztów), ale nie więcej niż 7 000 zł.

Więcej informacji: https://mojecieplo.gov.pl/

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 w bloku – “Ciepłe mieszkanie”

Dotacja skierowana do osób fizycznych, właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnot mieszkaniowych posiadających od 3 do 7 lokali. Na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe służącego do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródło ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku. 

Jakie są wymagania dotyczące klimatyzatorów? Dokładnie takie same, jak w programie

“Moje Ciepło”. 

Jaka wysokość dofinansowania do klimatyzacji?  

 • Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 tys. zł – max 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (ale nie więcej niż 16,5 tys. zł na jeden lokal). W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł netto (podwyższony poziom dofinansowania) – max 60% kosztów (ale nie więcej niż 27,5 tys. zł na jeden lokal). W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Osoby fizyczne, których miesięczny dochód nie przekracza 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1 516 zł w gospodarstwie jednoosobowym –  nawet do 90% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 41 tys. zł na jeden lokal. W miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny. Te warunki obowiązują również dla osób z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali):

 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła – do 350 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).
 • Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 360 tys. zł (do 60% kosztów) lub do 375 tys. zł (do 60% kosztów) w przypadku pompy ciepła.
 • Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła – do 150 tys. zł (do 60%).

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie

 

Dofinansowanie do klimatyzacji 2024 – “Agroenergia”

Program “Agroenergia” stanowi inicjatywę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której celem jest wspieranie sektora rolniczego w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dotacja skierowana do osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych (użytki rolne 1-300 ha, gospodarstwo rolne prowadzone osobiście minimum rok) oraz prowadzących działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Jakie są wymagania dotyczące klimatyzatorów? Pompy ciepła powietrze-powietrze o mocy od 10 do 30 kW lub od 30 do 50 kW. 

Jaka wysokość dofinansowania do klimatyzacji? 

 • dla instalacji o mocy 10 do 30 kW – maksymalnie do 20 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy 30 do 50 kW – maksymalnie do 13% kosztów inwestycji, nie więcej niż 25 000 zł,
 • Dla instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła) można otrzymać dodatek w wysokości 10 000 zł.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021

 

Program “Mój Prąd” – nabór zamknięty 

Mój Prąd dofinansowanie do klimatyzacji. Nabór wniosków o wypłatę dofinansowania w programie “Mój Prąd 5.0” został zamknięty przed planowanym terminem zakończenia. Planowane jest jednak uruchomienie kolejnego (szóstego) naboru wniosków o dofinansowanie, o którym inwestorzy będą informowani na stronie https://mojprad.gov.pl/

 

Ulga termomodernizacyjna

Możliwe jest również uzyskanie finansowania zakupu i montażu klimatyzatora jako pompy ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator z funkcją ogrzewania) jako Ulga termomodernizacyjna. Konieczne jest wykazanie związku poniesionego wydatku z przeprowadzonym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego jesteśmy właścicielem lub współwłaścicielem. Nie będziemy się już jednak więcej rozpisywać – wszelkie szczegóły znajdą Państwo tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna

 

Dofinansowanie do klimatyzacji – podsumowanie

Dofinansowanie do montażu klimatyzacji skierowane jest do osób fizycznych (na potrzeby nowych, jak i termomodernizowanych domów jednorodzinnych), rolników oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Uzyskanie wsparcia finansowego na zakup i montaż klimatyzacji można znaleźć w państwowych programach, ale również regionalnych inicjatywach. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani kupnem i montażem klimatyzacji zapraszamy do kontaktu, wspomożemy wiedzą, instalacją i przyszłościowym serwisem. Sprawdź: Klimatyzacja Warszawa.