Współpraca

Poniżej prezentujemy Państwu etapy współpracy firmy Fresh-Klima z Warszawy z Klientami.

 • W przypadku zainteresowania naszą ofertą sprzedaży, montażu albo serwisu klimatyzacji zapraszamy do kontaktu – telefonicznego lub mailowego.
 • Wyznaczony zostaje termin wizji lokalnej.
 • Odbywa się wizja lokalna, przeprowadzona w miejscu wskazanym przez Klienta.
 • Po przeprowadzeniu wizji nasi specjaliści ustalą jakie działania należy podjąć i jaki będzie ich koszt, a następnie przesyłają ofertę Klientowi.
 • Klient może zgłosić się do nas z wątpliwościami i pytaniami, które postaramy się wyjaśnić.
 • W przypadku przyjęcia warunków przez Klienta, wysyła on do nas e-maila potwierdzającego zaakceptowanie oferty.
 • Ustalony zostaje termin wizyty.
 • Nasi specjaliści zamawiają urządzenia od dystrybutora.
 • Przeprowadzony zostaje montaż klimatyzacji w biurze lub domu Klienta.
 • Przeprowadzone zostaje szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia.
 • Przekazana zostaje dokumentacja wraz z dowodem zakupu.
 • Dochodzi do rozliczenia.